incantation

incantations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder incantation inom mystik ?

a ritual recitation of magical words or sounds

Möjliga synonymer till incantation

Diskussion om ordet incantation