impuls

impulsen

impulser

impulserna

Substantiv

Synonymer

teknik