impaction

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till impaction

Ordet impaction har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom medicin
  • Inom generell
data
medicin
generell

Ordet impaction inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till impaction (inom data)

Ordet impaction inom medicin

ett sjukdomstillstånd i vilket avföringen samlats i sammanpressat tiistånd i nedre tjocktarmen.

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Ordet impaction inom generell

a condition in which a tooth is so crowded in its socket that it cannot erupt normally

Synonymer till impaction (inom generell)

Diskussion om ordet impaction