imp

imps
Substantiv

Översättningar

Synonymer till imp

Ordet imp har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom mytologi
  • Inom däggdjur
generell
mytologi
däggdjur

Ordet imp inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till imp (inom generell)

Ordet imp inom mytologi

Synonymer till imp (inom mytologi)

Möjliga synonymer till imp (inom mytologi)

Ordet imp inom däggdjur

one who is playfully mischievous

Synonymer till imp (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till imp (inom däggdjur)

IMP

Substantiv

Synonymer till IMP (inom däggdjur)

Vad betyder IMP inom förkortning, data ?

Information-Interface Message Processor