illistighet

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till illistighet

slughet

ont

illvilja

döljande

oredlighet

förstånd