ignore

ignore
ignored
ignored
Verb

Översättningar

Ordet ignore har 6 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom handel
  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom slang
  • Inom generell
ALLMÄNT
handel
sport
generell
slang
generell

Vad betyder ignore inom ALLMÄNT ?

refuse to acknowledge

Översättningar

Svenska

Synonymer till ignore

Möjliga synonymer till ignore

Vanlig betydelse av ordet ignore inom handel

Översättningar

Synonymer till ignore

Möjliga synonymer till ignore

Vanlig betydelse av ordet ignore inom sport

Översättningar

Synonymer till ignore

Möjliga synonymer till ignore

Mindre vanlig betydelse av ordet ignore inom generell

be ignorant of

Översättningar

Ovanlig betydelse av ordet ignore inom slang

Översättningar

Svenska
  • igga  [ slang ]

Ordet ignore inom generell

fail to notice

Översättningar