ifylla

ifyller

ifyllde

ifyllt

ifyll

Verb
handel
om formulär o dyl