IAEA

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet IAEA

  • "Metoden är framtagen av FN:s atomenergiorgan IAEA och enligt Lundström är den betydligt miljövänligare än dagens användande av bekämpningsmedlet BTI."
  • "Resten av tiden har den stått stilla, enligt den statistik som lämnats in till FN-organet IAEA."
  • "Expertgruppen har kallats in av IAEA, FN:s internationella atomenergiorgan som bland annat arbetat med bekämpning av malariaspridning och andra sjukdomar som sprids av insekter."
  • "Just idag redovisade Ringhals ett gott resultat av en uppföljande gransklning som ett team från det internationella atomenrgiorganet IAEA gjort."
  • "Sverige har Europas sämst fungerande kärnkraft enligt FN organet IAEA."
  • "Sverige uppfyller inte de nya krav som ställs av EU och internationella kärnkraftsorganet IAEA."
  • "Metoden är framtagen av FN:s atomenergiorgan IAEA och enligt Lundström är den betydligt miljövänligare än dagens användande av bekämpningsmedlet BTI."
  • "På sin hemsida skriver Forsmark att en av dessa har gjorts av Internationella atomenergiorganet ( IAEA ), som konstaterade att kärnkraftverket ” håller god internationell säkerhetsmässig standard ”."
  • "Därför begärde regeringen 2009 att Strålsäkerhetsmyndigheten skulle få hjälp av IAEA att bedöma var man stod internationellt."
  • "Det här är en service som IAEA erbjuder alla sina medlemsstater."

Möjliga synonymer till IAEA

Diskussion om ordet IAEA

IAEA

Substantiv

Vad betyder IAEA inom förkortning ?

International Atomic Energy Agency

Diskussion om ordet IAEA