i rörelse

Adjektivi rörelse

Adverb

i rörelse

Adverbial