i tjänsten

Adjektivi tjänsten

Adverb

i tjänsten

Adverbial