hypotes

hypotesen

hypoteser

hypoteserna

Substantiv
ett kvalificerat antagande om verkligheten. En hypotes är normalt bara intressant om man använder den i hypotesprövning eller hypotetisk deduktion, då man kan avgöra om hypotesen gett en sann eller falsk bild av verkligheten.

Synonymer