hydrophobia

Substantiv
medicin
hydrophobia
sjuklig rädsla för vatten

Synonymer