hushållsapparat

hushållsapparaten

hushållsapparater

hushållsapparaterna

Substantiv
hem och hushåll

Synonymer

Är en/ett

Har undergrupp

Har del