hunker

hunkers
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till hunker

Diskussion om ordet hunker

hunker

hunker
hunkered
hunkered
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till hunker

Diskussion om ordet hunker