humör

humöret

humör

humören

Substantiv
vardagligt
ett begrepp som syftar på den sinnesstämning som en människa befinner i psykiskt under en viss tidsperiod

Synonymer