huff

Substantiv

Översättningar

Vad betyder huff inom teknik ?

a state of irritation or annoyance

Översättningar

Synonymer till huff

Möjliga synonymer till huff

huff

huff
huffed
huffed
Verb

Översättningar

Ordet huff har 3 betydelser

  • Inom serier
  • Inom vardagligt
  • Inom mat
serier
vardagligt
mat

Ordet huff inom serier

Översättningar

Möjliga synonymer till huff

Ordet huff inom vardagligt

inhale recreational drugs

Synonymer till huff

Ordet huff inom mat

Synonymer till huff