hovsamhet

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till hovsamhet

Relaterat till hovsamhet

måttfullhet

ödmjukhet

anspråkslöshet

belåtenhet

måttlighet

vett

försiktighet

mildhet