horseshoe

horseshoes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till horseshoe

Ordet horseshoe har 3 betydelser

  • Inom skor
  • Inom generell
  • Inom järnväg
skor
generell
järnväg

Ordet horseshoe inom skor

Översättningar (inom skor)

Svenska

Möjliga synonymer till horseshoe (inom skor)

Ordet horseshoe inom generell

an open ring of iron used in playing the game of horseshoes

Ordet horseshoe inom järnväg

nailed to underside of horse's hoof

Synonymer till horseshoe (inom järnväg)