holk

holken

holkar

holkarna

Substantiv
Vanligast

Synonymer

Vanlig botanik

Synonymer

historia
medeltida båttyp
  • Engelska
  • hulk [ historia ]

Synonymer