hoity-toity

Interjektion

Översättningar

Möjliga synonymer till hoity-toity

Diskussion om ordet hoity-toity