hobnailed boot

hobnailed boots
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till hobnailed boot

Diskussion om ordet hobnailed boot