histrion

histrionen
histrioner
histrionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet histrion på svenska?

Obestämd singular: histrion
Bestämd singular: histrionen
Obestämd plural: histrioner
Bestämd plural: histrionerna

Vad betyder histrion inom ålderdomlig ?

Histrion (latin hi’strio) var ursprungligen etruskiska dansare, sedan skådespelare i Romarriket. Ordet har sedan använts i nedsättande mening; dålig skådespelare, komediant. Histrion återkommer också i den psykiatriska diagnosen histrionisk personlighetsstörning, och i fiskartnamnet histrio histrio. http://sv.wikipedia.org/wiki/Histrion

Översättningar

Engelska

Synonymer till histrion

Möjliga synonymer till histrion

histrion

histrions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder histrion inom historia ?

antik skådespelare

Översättningar

Svenska

Synonymer till histrion

Möjliga synonymer till histrion