hink

hinken

hinkar

hinkarna

Substantiv

Synonymer