heta

heter

hette

hetat

heta

Verb

Synonymer

Synonymer

Synonymer
het

hetare

hetast

Adjektiv
  • "solen är het"
  • "Plattan är het"

Synonymer

vardagligt

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

  • Engelska
  • hot [ vardagligt ]