het

hetare
hetast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet het på svenska?

Komparativ: hetare
Superlativ: hetast

Hur används ordet het

  • "solen är het"
  • "Plattan är het"

Ordet het har 8 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom vardagligt
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom dryck
  • Inom generell
  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom generell
bildligt
vardagligt
ALLMÄNT
dryck
generell
mat
generell
generell

Vad betyder het inom bildligt ?

(väldigt) mycket varm

Översättningar

Synonymer till het

Möjliga synonymer till het

Ordet het inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till het

Möjliga synonymer till het

Ordet het inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till het

Möjliga synonymer till het

Ordet het inom generell

Översättningar

Synonymer till het

Ordet het inom mat

Översättningar

Synonymer till het

Möjliga synonymer till het

Ordet het inom generell

Översättningar

Engelska

Synonymer till het

Ordet het inom generell

Möjliga synonymer till het

het

hets
Substantiv

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till het

het

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Synonymer till het

Möjliga synonymer till het