hello

hello
helloed
helloed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till hello

Diskussion om ordet hello

hello

Interjektion

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till hello

Diskussion om ordet hello

hello

hellos
Substantiv

Hur används ordet hello

  • "every morning they exchanged polite hellos"

Vad betyder hello inom generell ?

an expression of greeting

Möjliga synonymer till hello

Diskussion om ordet hello