helg

helgen

helger

helgerna

Substantiv
Vanligast tidsenhet
Helg kallas den tid under vilken de stora kyrkliga högtiderna firas.[1] Eftersom det judiska dygnet började på kvällen räknas de kristna helgerna från aftonen före den första högtidsdagen. De kan inledas med helgmålsringning och helgmålsbön.

Julhelgen räknas från julaftonen till och med trettondagen inklusive mellanliggande vardagar.[1]

I dagligt tal är helg även en benämning på veckoslutet.

Synonymer

vardagligt
  • "Trevlig helg! = Have a nice weekend."

Synonymer