helare

helaren

helare

helarna

Substantiv
religion