hej du

Interjektion [-]

Översättningar

Möjliga synonymer till hej du

Diskussion om ordet hej du

  • LazyTarget - 2008-12-15

    Hi there