heigh-ho

Interjektion

Översättningar

Möjliga synonymer till heigh-ho

Diskussion om ordet heigh-ho