head up

head up
headed up
headed up
Verb

Översättningar

Synonymer till head up

Diskussion om ordet head up

heads-up

Adjektiv

Hur används ordet heads-up

  • "played heads-up ball"

Vad betyder heads-up inom generell ?

fully alert and watchful

Diskussion om ordet heads-up

lead-up

lead-ups
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till lead-up

Diskussion om ordet lead-up