haunt

haunt
haunted
haunted
Verb

Synonymer till haunt

Hur används ordet haunt

  • "She is haunted by her fear of illness"

Ordet haunt har 3 betydelser

  • Inom däggdjur
  • Inom allmänt
  • Inom mytologi
däggdjur
allmänt
mytologi

Ordet haunt inom allmänt

recur constantly and spontaneously to

Synonymer till haunt (inom allmänt)

Ordet haunt inom mytologi

haunt like a ghost; pursue

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till haunt (inom mytologi)

Möjliga synonymer till haunt (inom mytologi)

Diskussion om ordet haunt

haunt

haunts
Substantiv

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till haunt (inom mytologi)

Vad betyder haunt inom ålderdomlig ?

a frequently visited place

Möjliga synonymer till haunt

Diskussion om ordet haunt