hasten

hasten
hastened
hastened
Verb

Översättningar

Ordet hasten har 5 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom botanik
  • Inom motorfordon
  • Inom generell
  • Inom fotboll
teknik
botanik
motorfordon
generell
fotboll

Ordet hasten inom botanik

Synonymer till hasten

Möjliga synonymer till hasten

Ordet hasten inom motorfordon

Översättningar

Synonymer till hasten

Möjliga synonymer till hasten

Ordet hasten inom generell

Synonymer till hasten

Ordet hasten inom fotboll

Synonymer till hasten

Möjliga synonymer till hasten