harmonium

harmoniet

(-)(-)
Substantiv
musik
harmonium
Visa bild Fotograf: Rlj62173
Harmonium eller tramporgel, tangentinstrument av orgeltyp, ett fritungeinstrument tillhörande aerofonerna. Andra vanliga namn i Sverige är kammarorgel och orgelharmonium. Liksom i munspelet och i dragspelet bildas tonerna av frisvängande (genomslående) metalltungor, en per ton och stämma, monterade i hål där de har plats att svänga och som sätts i rörelse av en luftström. Luften pumpas fram av antingen bälgar eller en elektrisk fläkt. De flesta harmonier i Norden har bälgar som bygger upp undertryck, men det finns också sådana vars bälgar bygger upp övertryck.harmonium

harmoniums

Substantiv
musik
harmonium
Visa bild Fotograf: Rlj62173
air is forced through free reeds by bellows

Synonymer