hang over

hang over
hung over
hung over
Verb

Översättningar

Hur används ordet hang over

  • "The school flags hang over the stage."

Möjliga synonymer till hang over

Diskussion om ordet hang over

  • - 2009-04-16

    Bakfull