handredskap

handredskapet
handredskap
handredskapen
Substantiv [-]

Översättningar

Hur böjs ordet handredskap på svenska?

Obestämd singular: handredskap
Bestämd singular: handredskapet
Obestämd plural: handredskap
Bestämd plural: handredskapen

Hur används ordet handredskap

  • "Enligt förslaget ser det ut att endast handredskap typ fiskespö ska vara tillåtet för husbehovsfiske."
  • "För att skydda gäddan får den som fiskar med handredskap bara ta upp tre gäddor per dag."
  • "Företaget GIA bildades redan 1884 och försedde redan då den lokala gruvindustrin med handredskap, som fyllhammare och skrotarspett."
  • "Företaget GIA bildades redan 1884 och försedde redan då den lokala gruvindustrin med handredskap, som fyllhammare och skrotarspett."
  • "Detta efter ett nytt lagförslag som säger att endast handredskap ska vara tillåtna för fiske på hobbynivå."
  • "– Ja, då får jag väl fiska med handredskap."
  • "– Att bara använda handredskap som spö och lina är det bästa alternativet ur fiskevårds- och socioekonomisk synpunkt."
  • "Tre gäddor som är mellan 40 och 75 cm kommer man att få ta upp per dag om man fiskar med handredskap."
  • "De som fiskar med handredskap är betydligt fler än de som fiskar med nät, ryssjor och liknande men samtidigt är nätfiskare mer aktiva och drar upp större andel av fångsten."
  • "Någon har lyckats få upp en dörr till garaget där vi förvarar en hel del handredskap."

Möjliga synonymer till handredskap

Diskussion om ordet handredskap