handla

handlar

handlade

handlat

handla

Verb
Att köpa eller marnadsföra produkter
  • "Jag har slutat handla i den där affären"

Synonymer

Att utföra en handling

Synonymer