handiness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till handiness

Vad betyder handiness inom bildligt ?

the quality of being at hand when needed

Möjliga synonymer till handiness

Diskussion om ordet handiness