handgrip

handgrips
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till handgrip

Ordet handgrip har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom militärväsen
  • Inom ålderdomlig
mat
militärväsen
ålderdomlig

Ordet handgrip inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till handgrip (inom mat)

Ordet handgrip inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till handgrip (inom militärväsen)

Ordet handgrip inom ålderdomlig

Synonymer till handgrip (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till handgrip (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet handgrip