hamnanläggning

hamnanläggningen

hamnanläggningar

hamnanläggningarna

Substantiv
sjöfart

Synonymer