haloperidol

haloperidolet

(-)(-)
Substantiv
medicin
Haloperidol (Haldol), C21H23ClFNO2, är ett antipsykotikum (tidigare kallat neuroleptikum), det vill säga ett läkemedel mot psykotiska tillstånd.
haloperidol

Substantiv
medicin
en typ av neuroleptika, används vid bl a schizofreni