half-bred

Substantiv
häst


half-bred

Adjektiv

Synonymer