hagel

[hɑːgel]
haglet
hagel
haglen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till hagel

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet hagel?

[hɑːgel]

Hur böjs ordet hagel på svenska?

Obestämd singular: hagel
Bestämd singular: haglet
Obestämd plural: hagel
Bestämd plural: haglen

Hur används ordet hagel

 • "Hagel (bilden) kan i sällsynta fall vara stor som en pingbollboll."
 • "Vid ett av skotten ska hagel ha träffat taket på kvinnans hus."
 • "Nu hoppas han att man slipper undan stormväder och hagel fram till skörden i höst."
 • "” Regnar hagel stora som stenar ”"
 • "– Det ligger kvar hagel på marken."
 • "Vi gick ut på balkongen och det var hagel stora som stenar, säger Oskar Albinsson."
 • "Vi gick ut på balkongen och det var hagel stora som stenar, säger Oskar Albinsson."
 • "Ett fönster stod öppet i lägenheten och hagel föll in på golvet."
 • "” Regnar hagel stora som stenar ”"
 • "– Det ligger kvar hagel på marken."
 • "– Det gick från solsken, till tromb och sen hagel."
 • "Vid ett av skotten ska hagel ha träffat taket på kvinnans hus."
 • "Nu hoppas han att man slipper undan stormväder och hagel fram till skörden i höst."
 • "” Regnar hagel stora som stenar ”"
 • "– Det ligger kvar hagel på marken."
 • "Vi gick ut på balkongen och det var hagel stora som stenar, säger Oskar Albinsson."
 • "Vi gick ut på balkongen och det var hagel stora som stenar, säger Oskar Albinsson."
 • "Ett fönster stod öppet i lägenheten och hagel föll in på golvet."
 • "” Regnar hagel stora som stenar ”"
 • "– Det ligger kvar hagel på marken."
 • "– Det gick från solsken, till tromb och sen hagel."

Ordet hagel har 2 betydelser

 • Inom meteorologi
 • Inom vapen
meteorologi
vapen

Vad betyder hagel inom meteorologi ?

Hagel är nederbörd som består av runda ispartiklar. Hagel kan variera i storlek från någon millimeter till, i vissa fall, någon decimeter. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hagel_%28nederb%C3%B6rd%29

Översättningar (inom meteorologi)

Engelska

Synonymer till hagel (inom meteorologi)

Ordet hagel inom vapen

multipla projektiler, idag främst sådana skjutna ur ett hagelgevär. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hagel_%28ammunition%29

Översättningar (inom vapen)

Engelska

Synonymer till hagel (inom vapen)

Diskussion om ordet hagel