hagel

haglet

hagel

haglen

Substantiv
Vanligast meteorologi
hagel
Hagel är nederbörd som består av runda ispartiklar.

Hagel kan variera i storlek från någon millimeter till, i vissa fall, någon decimeter.

  • "Hagel (bilden) kan i sällsynta fall vara stor som en pingbollboll."

Synonymer

vapen
hagel
Visa bild Fotograf: Tomhalvar
multipla projektiler, idag främst sådana skjutna ur ett hagelgevär.

Synonymer