hack

hack
hacked
hacked
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till hack

Hur används ordet hack

 • "I can't hack it anymore"
 • "I'm not very good at hacking but I'll give it my best"
 • "The patient with emphysema is hacking all day"

Ordet hack har 6 betydelser

 • Inom mat
 • Inom vardagligt
 • Inom sport
 • Inom data
 • Inom vardagligt
 • Inom medicin
mat
vardagligt
sport
data
vardagligt
medicin

Ordet hack inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till hack (inom mat)

Möjliga synonymer till hack (inom mat)

Ordet hack inom vardagligt

informal: be able to manage or manage successfully

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till hack (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till hack (inom vardagligt)

Ordet hack inom sport

kick on the arms; in basketball

Översättningar (inom sport)

Ordet hack inom data

fix a computer program piecemeal until it works

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till hack (inom data)

Ordet hack inom vardagligt

significantly cut up a manuscript

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till hack (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till hack (inom vardagligt)

Ordet hack inom medicin

cough spasmodically

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till hack (inom medicin)

Diskussion om ordet hack

hacking

hackings
Substantiv

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till hacking

Diskussion om ordet hacking

hacking

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet hacking

 • "– Troligen inte, men det går inte att utesluta hacking, säger han."
 • "- Jag tror att när man läser att sån här hacking görs så tror man att det är ganska avancerat, men få vet hur enkelt det är."
 • "- Det är uppenbarligen någon hacking på gång, sade Carl Bildt nyligen när TT ställde frågan om han har börjat lägga ut annonser på sin populära blogg."
 • "Åttio procent av nätkapaciteten används till fildelning, det mesta sker i undervisningsnätet, och sajter om sex, spel, hacking, rasism och vapen har besökts."
 • "Jönköping kommuns datorer används till fildelning och till att surfa in på sajter om till exempel sex och hacking."
 • "Spirit hacking, som boken heter, handlar om att människor på andlig väg kan bota svåra sjukdomar."
 • "- Jag tror att när man läser att sån här hacking görs så tror man att det är ganska avancerat, men få vet hur enkelt det är."
 • "” För att han på ett förnyande och för journalistiken inspirerande sätt använder programmering och hacking till att avslöja sårbarheten i vårt digitala samhälle ”, skriver juryn i sin motivering."
 • "Under rubriken We re winning, stop hacking plz bloggar han att det bara skadar de åtalades sak."
 • "Aktiviteterna har inte hittat några faktiska bevis för att det förekommit hacking eller manipulering av resultatet, men anser ändå att fynden motiverar en oberoende granskning, särskilt med tanke på anklagelserna om att ryska regeringen kan ha hackat Demokraternas mailserver."

Rim på hacking

Vad betyder hacking inom data ?

En hackare (engelska och alternativt: hacker) är en datorentusiast med stort intresse av att få en fullständig förståelse av tekniska system, till exempel datorutrustning. Termen skiljer sig från crackare, som arbetar med att ta sig förbi säkerhetssystem inom datorvärlden. https://sv.wikipedia.org/wiki/Hackare

Möjliga synonymer till hacking

Diskussion om ordet hacking

 • Ransmyr - 2011-01-12

  Dataintrång är fel, det är en dator man tränger in i, alltså heter det på svenska "datorintrång".