hack

hacket

hack

hacken

Substantiv

Synonymer

data
Otillåtet ingrepp i programvara
  • "Han gjorde ett hack för att kunna köra programmet utan att betala för det"
  • Engelska
  • hack [ data ]
hackande ljud

Synonymer

Synonymer

jordbruk
hack
En hack är en typ av jordbruksredskap som används för att fint sönderdela, hacka, olika grödor för att underlätta ensilering av dem. Det är vanligen grönmassa bestående av olika vallväxter som hackas, men det förekommer att majs och grönfoder också hackas.hack

hacks

Substantiv
data
  • Svenska
  • hack [ data ]
häst
litteratur
tekniskt skicklig men ytlig författare

Synonymer

bildligt
one who works hard at boring tasks

Synonymer

amerikansk engelska

Synonymer

an old or over-worked horse

Synonymer

a horse kept for hire
a saddle horse used for transportation rather than sport etc.

hack

hack

hacks

hacked

hacked

hacking

Verb

Synonymer

vardagligt
informal: be able to manage or manage successfully
  • "I can't hack it anymore"

Synonymer

sport
kick on the arms; in basketball
data
fix a computer program piecemeal until it works
  • "I'm not very good at hacking but I'll give it my best"

Synonymer

vardagligt
significantly cut up a manuscript

Synonymer

medicin
cough spasmodically
  • "The patient with emphysema is hacking all day"