ha rätt i huvudsak

har rätt i huvudsak

hade rätt i huvudsak

haft rätt i huvudsak

ha rätt i huvudsak

Verb