ha klart för sig

har klart för sig

hade klart för sig

haft klart för sig

ha klart för sig

Verb