hök

[høːk]
höken
hökar
hökarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till hök

Hur uttalas ordet hök?

[høːk]

Hur böjs ordet hök på svenska?

Obestämd singular: hök
Bestämd singular: höken
Obestämd plural: hökar
Bestämd plural: hökarna

Hur används ordet hök

 • "Men det är för tidigt att säga om Ohlsson är hök eller duva."
 • "Som framgår av mediekampanjerna mot mig uppfattas jag snarare som en hök i dessa sammanhang, svarade Margot Wallström."
 • "En hök"
 • "” Nyberg är en hök ”"
 • "Blå kärr- hök, fjällvråk och fjällräv drabbas också av gnagarnas tillbakagång."
 • "I motsats till de tidigare så kallade superpumorna kan denna svarta hök inte till skillnad mot de amerikanska helikoptrarna i samma hangar inte använda Rödakorssymbolen."
 • "I motsats till de tidigare så kallade superpumorna kan denna svarta hök till skillnad mot de amerikanska helikoptrarna i samma hangar, inte använda Rödakorssymbolen."
 • "Nu är man som en hök och vakar över dem hela tiden, säger Jimmys mamma Anneli Nåtling."
 • "GOLF Proffset Tripp Eisenhour blev sur över att en hök väsnades på banan."
 • "Som en hök."

Ordet hök har 2 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom politik
fåglar
politik

Vad betyder hök inom fåglar ?

rovfågel, av släktet ''Accipiter'', eller, i vidare bemärkelse, av underfamiljerna ''Accipitrinae'' och ''Circinae''

Översättningar (inom fåglar)

Engelska

Möjliga synonymer till hök (inom fåglar)

 • falk [ fåglar ]

Ordet hök inom politik

Översättningar (inom politik)

Engelska

Synonymer till hök (inom politik)

hök

Substantiv