höjdpunkt

höjdpunkten

höjdpunkter

höjdpunkterna

Substantiv
bildligt